WHY TO WORK WITH US
HOW TO BECOME
A MEMBER OF OUR TEAM
OUR ACHIEVEMENTS
 • Audit

  Մեր կողմից առաջարկվող հիմնական ծառայություններն են աուդիտորական ծառայությունները, որոնք ներառում են աուդիտը, դիտարկումը, համաձայնեցված ընթացակարգերը և կոմպիլյացիան: Աուդիտի հիմնական առաքելությունն է հրապարակված հաշվետվություններում հանրությանը արժանահավատ տեղեկատվության տրամադրումը: Այդ նպատակով ընկերությունում մշակվում են աուդիտի որակի վերահսկողության միջազգային ստանդարտին համապատասխանող անընդհատ զարգացող ընթացակարգեր:

  Ավելին
 • Consultation & Evaluation

  Մեր աշխատանքի ընթացքում ձեռք բերված աշխատանքային փորձառությունը և գործիմացությունը հնարավորություն է ստեղծել, մեր թիմին մատուցելու մասնագիտական բարձր մակարդակի խորհրդատվական ծառայություններ հարկերի պլանավորման, բյուջեների պատրաստման, գույքի գնահատման և այլ ծառայություններ ֆինանսական բնագավառում:

  Ավելին
 • Accounting

  Ընկերության աշխատակիցներն ունեն հարուստ աշխատանքային փորձ հաշվապահական հաշվառման բնագավառում: Մեր կողմից մատուցվող հաշվապահական հաշվառման ծառայությունների նկատմամբ կիրառվում են որակի վերահսկման այնպիսի ընթացակարգեր, որոնք թույլ են տալիս ապահովել բարձր և որակյալ ծառայություններ:

  Ավելին
 • Other Services

  Ընկերության աշխատակիցներն ունեն հարուստ աշխատանքային փորձ հաշվապահական հաշվառման բնագավառում: Մեր կողմից մատուցվող հաշվապահական հաշվառման ծառայությունների նկատմամբ կիրառվում են որակի վերահսկման այնպիսի ընթացակարգեր, որոնք թույլ են տալիս ապահովել բարձր և որակյալ ծառայություններ:

  Ավելին

Հոդվածներ

Ո՞ր Դեպքում է Անհրաժեշտ Դրոշմապիտակ

Ե՞րբ է անհրաժեշտ ՀՀ ներկրված օտարման տարբեր փուլերում գտնվող ապրանքի դրոշմապիտակի առկայությունը։ Դրոշմավորման ընթացակարգի մասին տեղեկատվություն ստանալու համար դիմեցինք ՊԵԿ։

Ավելացված Արժեքի Հարկի խորացված դասընթաց

Կազմակերպության կողմից կազմակերպվում է Ավելացված Արժեքի հարկի խորացված դասընթաց – սեմինար: